Σάββατο 8 Αύγουστος 2020

Απομακρυσμένη Πρόσβαση

Οι πόροι του ΚΥΠΕΣ είναι δυνατόν να προσβληθούν απομακρυσμένα μόνο μέσω της αντίστοιχης υπηρεσίας απομακρυσμένης πρόσβασης VPN του Τμήματος Δικτύων του ΠΠ. Για οδηγίες πατήστε εδώ.

Ανακοινώσεις