Σάββατο 8 Αύγουστος 2020

Ημερολόγιο Αιθουσών ΚΥΠΕΣ

Το ΚΥΠΕΣ είναι διαθέσιμο στα μέλη του Τμήματος ως εξής:

· Δευτέρα - Πέμπτη από 08.30 έως 20.30
· Παρασκευή από 08.30 έως 17.00

Οι αίθουσες ΚΥΠΕΣ-ΙΙ και ΚΥΠΕΣ-ΙΙΙ χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την διεξαγωγή των εργαστηρίων. Επιλέξτε μία αίθουσα από τον κατάλογο αριστερά για δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμά της.