Πέμπτη 28 Μάιος 2020

Λογισμικό ΚΥΠΕΣ

Το λογισμικό που είναι εγκατεστημένο στου υπολογιστές του ΚΥΠΕΣ περιορίζεται στο αναγκαίο για τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του τμήματος. Το σύνολο του εγκατεστημένου λογισμικού έχει τις απαραίτητες νόμιμες άδειες χρήσης. Ενδεικτικά αναφέρεται:

o Λειτουργικά Συστήματα: Windows 7, 2003 server, Linux, SUN Solaris, HP-UX
o Επεξεργασία κειμένου: Microsoft Office 2010
o Γλώσσες προγραμματισμού/Μεταγλωτιστές: C, C++, Fortran, Java
o Προγράμματα Ειδικού σκοπού: Matlab, AutoCAD, ADS, Opnet
o Λογισμικό Microsoft: Το Πανεπιστήμιο Πατρών μέσω του Τμήματος Μηχανοργάνωσης διαθέτει άδειες χρήσης λογισμικού της Microsoft για όλα τα μέλη του Τμήματος ΗΜΤΥ. Περισσότερες πληροφορίες για τα περιεχόμενα του πακέτου καθώς και την αίτηση παροχής κλειδιών ενεργοποίησης μπορείτε να βρείτε http://msdnaa.upatras.gr/. Παρακαλούμε επιδείξτε ιδιαίτερη προσοχή τόσο στην διαδικασία παραλαβής των κλειδιών ενεργοποίησης όσο και στην πολιτική χρήσης του εν λόγω λογισμικού.