Παρασκευή 7 Αύγουστος 2020

Υλικό (Hardware)

Ο εξοπλισμός του ΚΥΠΕΣ αποτελείται από προσωπικούς υπολογιστές (PCs), εξυπηρετητές (servers) και εκτυπωτές. Όλοι οι υπολογιστές είναι συνδεδεμένοι σε τοπικό δίκτυο (LAN) υψηλής ταχύτητας (1 Gbps) και συνδέονται με το Internet μέσω του δικτύου του Πανεπιστημίου. Δικαίωμα χρήσης των υπολογιστών του ΚΥΠΕΣ έχουν όλοι οι πιστοποιημένοι χρήστες του Τμήματος (φοιτητές, μέλη ΔΕΠ, Μεταπτυχιακοί Φοιτητές, λοιπό εκπαιδευτικό και Διοικητικό προσωπικό). Η πολιτική χρήσης των υπολογιστικών συστημάτων περιγράφεται εδώ.

Αναλυτικότερα ο εξοπλισμός των δύο αιθουσών του ΚΥΠΕΣ αποτελείται από:
· 146 υπολογιστές: είναι της κατασκευάστριας εταιρείας Hewlett Packard, στην πλειοψηφία τους μοντέλλο HP dc 6200 PRO SFF i3-2120 με σύγχρονα χαρακτηριστικά (Intel i3-2120/3.3 GHz, 4 GB RAM, 250 GB Hard Disk, οθόνη TFT 17"). Βρίσκονται κατανεμημένοι στις τρεις αίθουσες (54 στην Αίθουσα ΚΥΠΕΣ-Ι, 56 στην Αίθουσα ΚΥΠΕΣ-ΙΙ, 36 στην αίθουσα ΚΥΠΕΣ-ΙΙΙ) και φέρουν λειτουργικό σύστημα Windows 7 (ορισμένοι Linux) και λογισμικά Micorosft Office 2010, Matlab, AutoCAD, ADS, Opnet, γλώσσες προγραμματισμού, compilers και διάφορα άλλα βοηθητικά προγράμματα.
· 13 servers: είναι διαφόρων επώνυμων κατασκευαστικών εταιρειών (NEC, SUN, Hewlett Packard) με σύγχρονα χαρακτηριστικά (Intel/Zeon 3.2 GHz, 1 ή 2 GB RAM, συνολικής αποθηκευτικής ικανότητας άνω των 2 ΤΒ). Σε αυτούς φιλοξενούνται οι υπηρεσίες αυθεντικοποίησης χρηστών των Windows, οι υπηρεσίες e-mail, webmail, οι υπηρεσίες portal, καταλόγου (LDAP), RADIUS, ο προσωπικός αποθηκευτικός χώρος των χρηστών κ.λ.π.
· 4 εκτυπωτές: δύο εκ των οποίων με δυνατότητα διαχείρισης μεγάλου όγκου εκτυπώσεων, όλοι με δυνατότητα εκτύπωσης διπλής όψης και σύνδεσης με το δίκτυο. Η χρήση τους είναι για την εκτύπωση από τους προσωπικούς υπολογιστές και τους σταθμούς εργασίας.
· εξοπλισμός παρουσιάσεων: διαδραστικός πίνακας, computer projectors, οθόνες κλπ

Όλος ο εξοπλισμός του ΚΥΠΕΣ υποστηρίζεται από σύστημα αδιάλειπτης προστασίας ρεύματος (UPS) ισχύος 60 KVA, που τον προστατεύει από πτώσεις τάσης ή διακοπές ρεύματος. Επιπλέον το κύκλωμα ηλεκτροδότησης του ΚΥΠΕΣ είναι συνδεδεμένο με το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος του Πανεπιστημίου.

Ανακοινώσεις