Σάββατο 8 Αύγουστος 2020

Χώροι ΚΥΠΕΣ

Το ΚΥΠΕΣ στεγάζεται στο ισόγειο κτιρίου του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών. Οι χώροι του είναι:

· Αίθουσα Ελεύθερης Δράσης (αίθουσα ΚΥΠΕΣ-Ι): φιλοξενεί 54 υπολογιστές. Η αίθουσα αυτή είναι διαθέσιμη στους φοιτητές για τις δραστηριότητές τους, χωρίς χρονικό περιορισμό στα πλαίσια του ωρολόγιου προγράμματος του ΚΥΠΕΣ. Σε έκτακτες περιπτώσεις και κατόπιν απόφασης της Επιτροπής του ΚΥΠΕΣ η αίθουσα αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως αίθουσα εργαστηρίων ή σεμιναρίων.

· Αίθουσα Εργαστηρίων (αίθουσα ΚΥΠΕΣ-ΙΙ): φιλοξενεί 56 υπολογιστές. Η αίθουσα αυτή χρησιμοποιείται αποκλειστικά για εργαστήρια, φροντιστήρια, σεμινάρια και γενικά για κάθε είδους εκπαιδευτική δραστηριότητα . Η αίθουσα αυτή δεν χρησιμοποιείται για δραστηριότητες γενικού σκοπού από τους φοιτητές.

· Αίθουσα ΚΥΠΕΣ-ΙΙΙ: φιλοξενεί 30 υπολογιστές. Η αίθουσα αυτή χρησιμοποιείται αποκλειστικά για εργαστήρια, φροντιστήρια, σεμινάρια και γενικά για κάθε είδους εκπαιδευτική δραστηριότητα και μόνο. Η αίθουσα αυτή δεν χρησιμοποιείται για δραστηριότητες γενικού σκοπού από τους φοιτητές.

 

 

Ανακοινώσεις