Πέμπτη 28 Μάιος 2020

Πολιτική χρήσης πόρων ΚΥΠΕΣ

Η χρήση των πόρων του ΚΥΠΕΣ διέπεται από συγκεκριμένους κανόνες οι οποίοι θεσπίστηκαν προκειμένου να προστατευθούν τόσο οι ίδιοι οι χρήστες όσο και οι πόροι του ΚΥΠΕΣ. Οι κανόνες αυτοί αποτελούν την Πολιτική Χρήσης των Πόρων του ΚΥΠΕΣ η οποία έχει ως στόχο να προδιαγράψει τους Όρους και τους Κανόνες Λειτουργίας των εγκαταστάσεων και Υπολογιστικών Συστημάτων του Κέντρου Υπολογιστικών, Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Τμήματος.

Αυτή η πολιτική απευθύνεται σε όλους τους χρήστες του ΚΥΠΕΣ συμπεριλαμβανομένων και των επισκεπτών και περιλαμβάνει όλα τα συστήματα του ΚΥΠΕΣ. Η χρήση των πόρων του ΚΥΠΕΣ σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή της πολιτικής αυτής. Για να διαβάσετε την πολιτική χρήσης των πόρων του ΚΥΠΕΣ παρακαλώ πατήστε εδώ.