Πέμπτη 28 Μάιος 2020

Εκτυπώσεις

Στο χώρο του Κέντρου Υπολογιστικών, Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων υπάρχουν διαθέσιμοι εκτυπωτές. Οι εκτυπωτές παραμένουν διαρκώς ανοικτοί σε όλη την διάρκεια της λειτουργίας του ΚΥΠΕΣ, όπως αυτή καθορίζεται από το πρόγραμμα λειτουργίας του.

Δυνατότητα εκτύπωσης υπάρχει μόνο από τους υπολογιστές που βρίσκονται στον χώρο του ΚΥΠΕΣ. Σε κάθε υπολογιστή υπάρχουν προεγκατεστημένοι οι οδηγοί των εκτυπωτών και έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ρυθμίσεις. Δεν απαιτείται περαιτέρω ρύθμιση των χαρακτηριστικών των εκτυπωτών.

Η επιλογή του εκτυπωτή εξαρτάται από το σύστημα στο οποίο εργάζεται ο χρήστης και γίνεται αυτόματα κατά την αυθεντικοποίησή του.

Η πολιτική και οι κανόνες χρήσης της υπηρεσίας αυτής αναφέρονται εδώ.