Πέμπτη 28 Μάιος 2020

Υγιεινή και Ασφάλεια

Σειρά εργονομικών μελετών έχει δείξει ότι υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ των συνθηκών εργασίας και της απόδοσης των εργαζομένων, καθώς και ορισμένων προβλημάτων υγείας, με κυριότερα τα μυοσκελετικά προβλήματα. Ιδιαίτερη σημασία για τις συνθήκες εργασίας σε εργασίες γραφείου έχουν οι παράμετροι της διαμόρφωσης του καθίσματος και του γραφείου εργασίας, του φωτισμού, του θερμοκρασιακού περιβάλλοντος, του εξαερισμού και της ποιότητας του αέρα, της διευθέτησης του χώρου εργασίας (χωροταξίας), της οργάνωσης της εργασίας, και της πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς.

Με τη διάδοση της χρήσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ) στις εργασίες γραφείου, ορισμένοι από τους πιο πάνω παράγοντες αποκτούν ακόμη περισσότερο κρίσιμη σημασία (π.χ. φωτισμός), ενώ προστίθενται και νέοι παράγοντες όπως τα χαρακτηριστικά της οθόνης και του πληκτρολογίου των Η/Υ, η εκπαίδευση των χρηστών, ο σχεδιασμός των διαμεσολαβητών χρήστη - Η/Υ, ο τρόπος και τα χαρακτηριστικά του διαλόγου χρήστη - Η/Υ, και η υποβοήθηση των χρηστών.

Χρήσιμες οδηγίες και συμβουλές μπορείτε να βρείτε στα παρακάτω κείμενα ή ιστοτόπους:
· Εργασία με Υπολογιστή
· Σύνδρομο Καρπιαίου Σωλήνα
· Ο Υπολογιστής στην δουλειά σας
· Μυοσκελετικές Παθήσεις
· Γραφείο Τεχνικού Ασφαλείας Πανεπιστημίου