Σάββατο 8 Αύγουστος 2020

Προστασία Υπολογιστών

Όλοι οι υπολογιστές του ΚΥΠΕΣ προστατεύονται από κεντρικό σύστημα αντι-ιικής προστασίας και προστασίας κατά των κακόβουλων προγραμμάτων (spyware, malware, adware κλπ). Η ενημέρωση των παραπάνω προγραμμάτων είναι καθημερινή ώστε να αποτραπεί κάθε προσπάθεια μόλυνσης μηχανημάτων του ΚΥΠΕΣ. Επιπλέον γίνεται καθημερινά ενημέρωση των λειτουργικών συστημάτων των υπολογιστών και εξυπηρετητών του ΚΥΠΕΣ για απόκτηση κρίσιμων αρχείων και κάλυψη κενών ασφαλείας αυτών.

Για την επιπλέον προστασία των κεντρικών συστημάτων, αυτά βρίσκονται πίσω από τείχος προστασίας (firewall) και συστήματα ανίχνευσης εισβολής (IDS) ώστε να είναι δυνατή τόσο η έγκαιρη ανίχνευση όσο και η αποτελεσματική ταυτοποίηση και ανεύρεση κάθε επίδοξου εισβολέα. Κάθε προσπάθεια εισόδου (επιτυχής ή μη) στα συστήματα του ΚΥΠΕΣ καταγράφεται και κρατείται σε ειδικό αρχείο για ορισμένο χρονικό διάστημα.

Σαν ένα επιπλέον μέτρο ασφάλειας, η πρόσβαση στα συστήματα είναι δυνατή μόνο από υπολογιστές που βρίσκονται εντός του δικτύου του Πανεπιστημίου ή έχουν χρησιμοποιήσει την απομακρυσμένη σύνδεση μέσω τηλεφώνου του Πανεπιστημίου.

Περισσότερες πληροφορίες αλλά και οδηγίες για την σωστή ρύθμιση του υπολογιστή σας προκειμένου να προστατευθεί από ιούς μπορείτε να βρείτε αν πατήσετε εδώ.

Ανακοινώσεις