Πέμπτη 28 Μάιος 2020

Διαχείριση Προσωπικού Χώρου

O χώρος που είναι διαθέσιμος προκειμένου να αποθηκεύουν οι χρήστες τα αρχεία τους είναι ο εικονικός δίσκος (δίσκος δικτύου) H:, που ανήκει στον εξυπηρετητή χρηστών του ΚΥΠΕΣ. Μόνο στον χώρο αυτό μπορούν να αποθηκευτούν αρχεία χωρίς να υπάρχει κίνδυνος να χαθούν. Οι χρήστες δεν πρέπει να αποθηκεύουν στον τοπικό δίσκο του υπολογιστή που χρησιμοποιούν καθώς δεν παρέχεται καμμία εγγύηση διαφύλαξης αυτών.

Προκειμένου να εμφανιστεί ο διαθέσιμος χώρος ο χρήστης πρέπει να πατήσει διπλό κλικ στο εικονίδιο «Ο υπολογιστής μου» (My Computer). Εκεί εμφανίζονται όλοι οι δίσκοι του συστήματος, μεταξύ των οπoίων και ο εικονικός δίσκος με το username π.χ. test, τον server (filesrv1) και στην συνέχεια το γράμμα (H:). Κάνοντας διπλό κλικ στο εικονίδιο αυτό παρουσιάζεται ο διαθέσιμος προς αποθήκευση χώρος.

Προσοχή: κάθε χρήστης έχει στην διάθεσή του 100 MB χώρο στον εικονικό αυτό δίσκο για αποθήκευση. Πάνω από το όριο αυτό, το σύστημα απαγορεύει στον χρήστη να αποθηκεύσει άλλα αρχεία, οπότε ο χρήστης πρέπει να προχωρήσει σε διαγραφή αρχείων.