Πέμπτη 28 Μάιος 2020

Επικοινωνία

Επαφή

Διεύθυνση:
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το ΚΥΠΕΣ:
· για πληροφορίες, τεχνική υποστήριξη, αναφορά προβλημάτων, δέσμευση αιθουσών κλπ με το προσωπικό του ΚΥΠΕΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@ece.upatras.gr ή συμπληρώνοντας την αντίστοιχη αίτηση στην κατηγορία "Αποστολή Αιτημάτων".
· για σχόλια σχετικά με την λειτουργία του ΚΥΠΕΣ, αιτήματα κλπ με την επιτροπή του ΚΥΠΕΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση kypes-com@ece.upatras.gr.
Για αναφορά προβλήματος παρακαλούμε συμπληρώστε την Φόρμα Αναφοράς Προβλήματος στην κατηγορία "Αποστολή Αιτημάτων".

Τηλέφωνο: Τηλ. επικοινωνίας: 2610-969867, 2610-996802, 2610-996870, 2610996463

Τηλεομοιοτυπία: Fax: 2610-996801

http://kypes.ece.upatras.gr

Άλλες πληροφορίες