Σάββατο 19 Ιανουάριος 2019

Αδυναμία Εκτυπώσεων

Λόγω έλλειψης μελανιού, σήμερα 14/12/2017 και 15/12/2017 δεν μπορούν να γίνουν εκτυπώσεις.