Παρασκευή 7 Αύγουστος 2020

Αναστολή λειτουργίας ΚΥΠΕΣ έως την λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Σύμφωνα με τον νόμο 2038/30-5-2020 άρθρο 1, παρ. 2, το ΚΥΠΕΣ θα παραμείνει κλειστό έως την λήξη του Ακαδημαϊκού Έτους. 

"Άρθρο πρώτο

Όσον αφορά στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), από 1.6.2020 έως και τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020:

.........

 2. Την απαγόρευση της λειτουργίας των αναγνωστηρίων, αιθουσών κοινόχρηστων ηλεκτρονικών υπολογιστών, εργαστηρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων, εξαιρουμένων αυτών που είναι απαραίτητες για τη διεξαγωγή των εργαστηριακών και κλινικών ασκήσεων και των εξετάσεων.

...."